BESKRIVELSE AF SAGEN:
DNV-Gødstrup – Det Nye Hospital i Vest – skal rumme den samlede hospitalsfunktion fra det nuværende optageområde for Hospitalsenheden Vest og de nuværende voksen-, børne- og ungdomspsykiatriske funktioner i Vest.

Det nye hospital, med et bygningsmæssigt arealbehov på ca. 150.000 m² skal dække et geografisk optageområde på 5.000 km², svarende til ca. 287.000 indbyggere i 2018 og op til 300.000 borgere ved akutmodtagelse.

Opførelsen af DNV-Gødstrup er opdelt i 3 etaper, hvor etape 1 er planlagt ibrugtaget i 2018, mens etape 2 og 3 er planlagt ibrugtaget 2017-2019. Etape 3 omfatter et komplet byggeri med ca. 25.000 m², somatisk hospital, til bl.a. med dagkirurgisk afsnit, operationsstuer, neurologiklyngen og kræftklyngen. Hertil kommer ca. 6.500 m² serviceby, som skal stå klar til indflytning sammen med DNV-Gødstrups etape 1 i 2018.

Totalrådgivningen bliver udført på grundlag af en eksisterende helhedsplan og et foreløbigt dispositionsforslag for etape 3. Totalrådgivningen omfatter alle rådgivningsydelser for projektfaserne fra og med optimering/færdiggørelse af dispositionsforslag, hovedprojekt til og med projektopfølgning og fagtilsyn i udførelsesfasen. Byggeriet overholder kravene for lavenergiklasse-2020.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Projekteringsledelse (Serviceby), Projektledelse for ingeniørfag, projektering af alle ingeniørfag, Brandrådgivning, Miljørådgivning, tilsyn og projektopfølgning.