BESKRIVELSE AF SAGEN:
Servicebyen indeholder funktioner til forsyning af hele DNV-Gødstrup.
Servicebyen til DNV-Gødstrup er bygget op omkring den centrale varemodtagelse samt affalds- og linnedcentralen, som udgør kernefunktionen i bygningsafsnittet. Servicebyen samler ligeledes centralkøkken, posthåndtering, sterilcentral, cytostatika, apotek, arkiver, kontorer, motionsrum, cyklon til affaldshåndtering og uniformslager, men også faciliteter til servicebyens personale såsom garderober, motionsrum, omklædning og bad.

Der er i designet af bygningen lagt stor vægt på energi og overholdelse af BR2020, hvilket er blevet opfyldt. Mange af bygningens funktioner stiller store krav til bl.a. renlighed og tæthed af bygningen, hvorfor der er udført udvidede Blower-Door tests. Bygningen er opdelt i funktionsområder for at optimere driften. Der er ligeledes tænkt på forebyggelse af indbrud, da der opbevares medicin i bygningerne, hvorfor der er isat aluvinduer, hvor flere af vinduerne er med tykt sikringsglas.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Projekteringsledelse. Byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, tilsyn i byggeperioden, deltagelse i commissioning for serviceby.

Ydelserne omfatter følgende ingeniørfag: Konstruktion, Ventilation, VVS, indeklima, brandrådgivning, stærk- og svagstrøm, tilsyn og projektopfølgning.