BESKRIVELSE AF SAGEN:
Eksisterende plejehjem bygges om til tidssvarende ældreboliger. I forbindelse med hver afdeling etableres nyt fælles opholdsrum med køkken og per­sonalefaciliteter. Ombygningen udføres i etaper således at beboere generes mindst muligt. Fagen­treprise.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Projektledelse, projektering af alle fag, fagtilsyn samt byggeledelse.