BESKRIVELSE AF SAGEN:
Det tidligere Kjellerup Sygehus er via nedbrydning, ombygning og nybyggeri blevet til Kjellerup friplejehjem med 36 moderne ældreboliger, fællesarealer og servicefaciliteter. De ældre ombyggede bygninger er indrettet som servicearealer med en stribe forskellige aktivitetsrum for beboerne. Mens boligerne er placeret i den nybyggede to etagers fløj i forlængelse af de ombyggede bygninger. Beplantede gårdrum adskiller bygningerne og mellem fløjene er der indrettet terrasser og fælles altaner.

RÅDGIVNINGSYDELSER:
Delt rådgivning mellem arkitekt og ingeniør.
Brix & Kamp A/S stod for projektering af konstruktioner, vvs, ventilation, el, indeklima, energi og brand. Byggeledelse og fagtilsyn.