BESKRIVELSE AF SAGEN:
SDCO, Steno Diabetes Center Odense skal opføres som en del af Nyt Odense Universitetshospital. Bygningen er en selvstændig bygning, som samles med det øvrige hospital via en forbindelsesgang. SDCO opføres som ét af 4 diabetescentre i Danmark, delvist støttet af Novo Nordisk Fonden.
Bygningen består af en blanding af undersøgelses- og behandlingsrum, forskningslaboratorier, undervisningsfaciliteter samt administration.
Byggeriet skal udføres i totalentreprise, og skal stå færdigt samtidigt med det øvrige Nyt OUH.

RÅDGIVNINGSYDELSER: 
Brix & Kamp A/S forestår bygherrerådgivning i samarbejde med Arkitema, samt udarbejdelse af udbudsmateriale på ingeniørfagene i tæt samarbejde med Region Syddanmarks OUH projektkontor. Bygherrerådgivningen omfatter alle byggeriets faser frem til aflevering.