BESKRIVELSE AF SAGEN
Skørping Privathospital ombygges og renoveres med fokus på ny indretning, ny
sterilcentral, nye operationsstuer mv. Ombygningen af Skørping Privathospital –
Capio CFR Skørping foregår nænsomt og med den bevaringsværdige bygning
og detaljer for øje. Hospitalet får et nutidigt planlayout, som giver et optimalt flow
og daglig gang for både patienter og medarbejdere. Hospitalet består af 4 etager
– som alle er i delvis funktion under ombygningen.

Ombygningen indeholder bl.a.: ny elevator, operationsgang, ny sterilcentral, samling af funktioner tilknyttet patienterne, samling af Sekretariatet i underetagen, indretning af 2 ”lægeboliger”, nyt centralkøkken, samt renovering af Smertecenter.

RÅDGIVNINGSYDELSER
Ingeniørrådgivning inkl. brugerinddragelse.